Het adres van De Herberg fungeert als een adres waarmee men zich kan inschrijven bij de gemeente. Op die manier kunnen zaken als bijvoorbeeld zorgverzekering en salarisadministratie voor de briefadreshouder doorgang vinden, ook wanneer men (tijdelijk) niet over een eigen woonadres beschikt. Daarnaast fungeert een briefadres bij De Herberg ook letterlijk als een postadres. De post van de briefadreshouder wordt bij ons ontvangen en zorgvuldig bewaard tot dat dit wordt opgehaald.

    Tijdens het spreekuur op dinsdagmiddag kun je langs komen om in gesprek te bepalen of je voor een briefadres bij De Herberg in aanmerking kunt komen. Zo ja, dan vul je samen met een medewerker de formulieren in waarmee we gezamenlijk de aanvraag bij de Gemeente Apeldoorn doen.
    Wanneer de Gemeente ook akkoord is dan kom je geregistreerd te staan op het adres van De Herberg.

    Ben je echt niet in de gelegenheid zijn om op dinsdagmiddag langs te komen voor een eventuele inschrijving? Bel dan voor een afspraak op een ander moment.