De Herberg is al ruim vijfenveertig jaar een  laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht, gezelligheid, een gesprek, een kop koffie/thee, een kop soep of een warme maaltijd. In De Herberg willen wij ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. De Herberg is een plek waar iemand even niks hoeft, geen verplichtingen. Mensen mogen hier echt zijn wie ze zijn. Onvoorwaardelijk.

  Er is veel te doen bij De Herberg. Activiteiten die wij al jaren bieden, en nieuwe activiteiten om ook andere bezoekers in De Herberg hun plek te mogen geven.

  Wilt u ons helpen?

  Wij komen graag in contact met mensen die een bijdrage willen leveren aan De Herberg als vrijwilliger of als donateur.

  Help ons samen te zorgen voor een duurzame toekomst van De Herberg!

  De Herberg staat voor een nieuwe uitdaging. Om deze unieke plek toegankelijk en gastvrij te houden voor iedereen, is het essentieel dat we investeren in duurzaamheid en het behoud van ons prachtige gemeentelijk monument.

  In 2024 hebben wij uw hulp nodig om een cruciaal project te realiseren: het verduurzamen en renoveren van het dak met een investering van € 150.000. Dit project is niet alleen noodzakelijk voor het behoud van dit prachtige monument, maar ook voor het verzekeren van een duurzame toekomst. Door bij te dragen, helpt u niet alleen een stukje Apeldoorns erfgoed te verduurzamen, maar draagt u ook bij aan een plek waar mensen een huiskamer en ontmoeting vinden. Lees verder op welke wijze u bij kunt dragen.

  In de leerschool van het geloof

  In de Nieuwsbrief van 7 april is een kort, maar veelzeggend stukje te lezen over wat een gastheer of – vrouw zoal kan meemaken. Het is zomaar een voorval dat voor veel vrijwilligers in de Herberg heel herkenbaar is. In dit werk kan het gebeuren dat je door onervarenheid zomaar in je eigen vooroordelen trapt en dat er een collega is die je liefdevol gerust stelt. Een grote luidruchtige man blijkt gewoon iemand te zijn die zijn verhaal kwijt wil. Hoe wil je het hebben?

  Omzien naar elkaar is een kunde die je kunt leren in de Herberg. Het is een diaconale houding die groeit in de weerbarstigheid  van de praktijk van het leven, waarin kwetsbare mensen hun plek zoeken. Het Woord krijgt gestalte in de praktijk van iedere dag: het geloof schiet wortel in de hoop dat ondanks alles de liefde overwint, een liefde die uiteindelijk iedereen ten deel zal vallen.

  Lees de herberg column verder van bestuurslid Bas Stigter

  Vanaf 1 april biedt de Herberg onderdak aan SDA

  Stichting De Herberg Apeldoorn en Stichting Dakloos Apeldoorn (SDA) zijn samen overeengekomen dat SDA verhuist naar De Herberg aan de Deventerstraat 40 in Apeldoorn. SDA zal haar activiteiten op de nieuwe locatie voortzetten naast de bestaande activiteiten van De Herberg zoals deze daar nu al plaats vinden.

  SDA heeft Stichting De Herberg benaderd met de vraag naar huisvesting, aangezien het huurcontract aan de Paslaan eind maart afloopt. Vruchtbare gesprekken tussen de beide besturen en beroepskrachten hebben ertoe geleid dat SDA ruimtes gaat huren bij De Herberg per 1 april van dit jaar.

  Beide stichtingen zullen hun eigen karakter behouden en gaan zelfstandig met hun eigen activiteiten gebruik maken van de locatie aan de Deventerstraat. Beide partijen zetten zich in voor de kwetsbaren in de samenleving, waarbij SDA zich voornamelijk richt op daklozen en Stichting De Herberg in de breedte op mensen voor wie het schuurt in de samenleving. Daar waar nodig wordt het beleid op elkaar afgestemd, zodat bezoekers en vrijwilligers van beide organisaties zich welkom kunnen voelen in De Herberg.