Stichting Vrienden van De Herberg

  Om ons mooie werk voort te zetten zijn wij afhankelijk van sponsoren en donateurs. Voor onze sponsoren en donateurs hebben wij ‘Stichting Vrienden van De Herberg’ opgericht.

  Je kunt ons financieel ondersteunen op de volgende manieren:

  • Vriend worden van De Herberg
  • Het doen van een donatie aan De Herberg
  • Het doen van een periodieke donatie aan De Herberg
  • Opnemen van Stichting Vrienden van De Herberg in uw testament voor een donatie vanuit uw nalatenschap.
  • Als bedrijf een activiteit, dienst of financiële bijdrage doen voor De Herberg.
  • Als Diaconie een actie voeren voor De Herberg.

  Klik hier om naar de website van Stichting Vrienden van De Herberg te gaan.

  Help ons samen te zorgen voor een duurzame toekomst van De Herberg!

  De Herberg staat voor een nieuwe uitdaging. Om deze unieke plek toegankelijk en gastvrij te houden voor iedereen, is het essentieel dat we investeren in duurzaamheid en het behoud van ons prachtige gemeentelijk monument.

  In 2024 hebben wij uw hulp nodig om een cruciaal project te realiseren: het verduurzamen en renoveren van het dak met een investering van € 150.000. Dit project is niet alleen noodzakelijk voor het behoud van dit prachtige monument, maar ook voor het verzekeren van een duurzame toekomst. Door bij te dragen, helpt u niet alleen een stukje Apeldoorns erfgoed te verduurzamen, maar draagt u ook bij aan een plek waar mensen een huiskamer en ontmoeting vinden. Lees verder op welke wijze u bij kunt dragen.

  Met een (eenmalige) gift draag jij ook bij aan ons werk.

  Vele Diaconieën in Apeldoorn en de provincie Gelderland dragen jaarlijks bij in de exploitatie van De Herberg. Een vaste toezegging per jaar of vanuit de opbrengst van een collecte.

  Van een enkel fonds en van particulieren mogen wij ook regelmatig een gift ontvangen voor het werk van De Herberg. Elke financiële steun is van wezenlijk belang.

  Stichting De Herberg Apeldoorn en Stichting Vrienden van De Herberg zijn beide door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie aan De Herberg is daarmee fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Neemt u ons op in uw testament? Wij hoeven dan ook geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat aan ons nagelaten wordt. Elke gift komt dus volledig ten goede aan het werk van het Inloophuis De Herberg.

  U kunt overwegen om de gift voor 5 jaar vast te leggen. Dat kan op eenvoudige wijze door een formulier in te vullen dat door uzelf en het bestuur van de stichting ondertekend wordt.

  Let wel: u kunt nooit verplicht worden om de gift te geven. Een gift blijft altijd vrijwillig. Als u een jaar geen gift geeft heeft u natuurlijk ook geen aftrekpost dat jaar.

  Hebt u interesse om een periodieke gift vast te leggen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.

  Via deze link krijgt u het voorgeschreven formulier van de belastingdienst zoals u en wij dat in moeten vullen en ondertekenen om aan deze voorwaarde te voldoen.

  De IBAN van de stichtingen is:

  • NL11INGB 0006 2406 08 ten name van Stichting De Herberg Apeldoorn,
  • NL23 RABO 0393 3503 55 ten name van Stichting Vrienden van De Herberg, Apeldoorn.

  Wil je eerst overleg over de donatie die je van plan bent te doen aan De Herberg? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met je op.

  Contact