Stichting De Herberg Apeldoorn

  In 1978 is het Inloophuis De Herberg gestart. In 1984 is voor het werk van het inloophuis de Stichting Citypastoraat opgericht, uitgaande van het Beraad van Kerken in Apeldoorn.

  In 2021 is de naam van de stichting gewijzigd in ‘Stichting De Herberg Apeldoorn’

  Bestuur

  Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven personen, te weten

  • R. Wingelaar, voorzitter
  • B. Stigter, vice-voorzitter
  • J.J.T.M. Hase, secretaris
  • S.J. Zijlstra, penningmeester
  • M.C.V.M. Luykx, lid
  • mw. M. Dijkman-Uulders, lid
  • vacature (aandachtsgebied PR)

  De leden van het bestuur krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

  Beroepskrachten

  De stichting heeft twee beroepskrachten in dienst in de duo-baan van Algemeen coördinator, ieder voor 20 uur per week, te weten

  • Moniek Mol-Bijl
  • Arjanne Aarts

  Zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van De Herberg en geven tevens leiding aan de vrijwilligers. De beroepskrachten geven samen met het bestuur mede uitvoering aan het Visie2025-plan.

  Jaarverslag

  In het jaarverslag wordt door het bestuur verslag gedaan van de activiteiten over de verslagperiode.

  Jaarverslag 2020
  Jaarverslag 2021
  Jaarverslag 2022

  Huishoudelijk reglement

  Voor de stichting is een huishoudelijk reglement opgesteld.
  Huishoudelijk reglement Stichting De Herberg Apeldoorn

  Onderzoek

  Onderzoek naar toegevoegde waarde inloophuis
  Eind 2020/begin 2021 is door Fokke de Wit, student Hbo Theologie, onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van Inloophuis De Herberg voor Apeldoorn. Het volledige rapport is te lezen via de volgende link: Onderzoeksrapport de Herberg Apeldoorn

  Onderzoek naar toegevoegde waarde briefadres
  In een representatief onderzoek uit 2022 door Coenraad van Triest en Romy Richter krijgen deze mensen een gezicht en wordt ook inzichtelijk gemaakt welke hindernissen briefadreshouders hebben te nemen om weer volledig terug te komen in de maatschappij. Inloophuis de Herberg is zelf zo’n briefadres voor ongeveer 73 personen die bij haar staan ingeschreven als briefadreshouder en heeft haar dienstverlening aan deze groep mensen de laatste jaren behoorlijk zien toenemen. In het onderzoek wordt gepleit voor een betere en meer geïntegreerde begeleiding in samenwerking met b.v. de gemeente en andere instanties.

  Het volledige rapport is te lezen via de volgende link: Briefadreshouders persona onderzoek

  ANBI

  Stichting De Herberg Apeldoorn is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift aan De Herberg is daarmee fiscaal aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

  Wel gelden voor de aftrek van giften wat beperkingen: er is een drempel (de eerste 1% van uw inkomen). Alleen giften daarboven zijn aftrekbaar. Ook is er een maximum: u kunt niet meer dan 10% van uw inkomen als giften in aftrek brengen.

  ANBI-verslag 2020
  ANBI-verslag 2021
  ANBI-verslag 2022

  Meer weten over ANBI: klik hier.