Direct Bank Transfer

  (this is a demo site)

  Bank Account Holder Name - This should be your name.
  Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
  Bank City - The City where your bank is located.
  Bank Full Name - The full name of your bank.

  Cheque Payment

  (this is a demo site)

  Send the check to the next Address:

  Charitas
  51 Sherbrooke W., Montreal, QC. Canada, H5Z 4T9.

  (Please mention in the check for which cause you donate).

  Stichting Vrienden van De Herberg

  Om ons mooie werk voort te zetten zijn wij afhankelijk van sponsoren en donateurs. Voor onze sponsoren en donateurs hebben wij ‘Stichting Vrienden van De Herberg’ opgericht.

  Je kunt ons financieel ondersteunen op de volgende manieren:

  • Vriend worden van De Herberg
  • Het doen van een donatie aan De Herberg
  • Het doen van een periodieke donatie aan De Herberg
  • Opnemen van Stichting Vrienden van De Herberg in uw testament voor een donatie vanuit uw nalatenschap.
  • Als bedrijf een activiteit, dienst of financiële bijdrage doen voor De Herberg.
  • Als Diaconie een actie voeren voor De Herberg.

  Klik hier om naar de website van Stichting Vrienden van De Herberg te gaan.

  Met een (eenmalige) gift draag jij ook bij aan ons werk.

  Vele Diaconieën in Apeldoorn en de provincie Gelderland dragen jaarlijks bij in de exploitatie van De Herberg. Een vaste toezegging per jaar of vanuit de opbrengst van een collecte.

  Van een enkel fonds en van particulieren mogen wij ook regelmatig een gift ontvangen voor het werk van De Herberg. Elke financiële steun is van wezenlijk belang.

  Stichting De Herberg Apeldoorn en Stichting Vrienden van De Herberg zijn beide door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie aan De Herberg is daarmee fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Neemt u ons op in uw testament? Wij hoeven dan ook geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat aan ons nagelaten wordt. Elke gift komt dus volledig ten goede aan het werk van het Inloophuis De Herberg.

  De IBAN van de stichtingen is:

  • NL11INGB 0006 2406 08 ten name van Stichting De Herberg Apeldoorn,
  • NL23 RABO 0393 3503 55 ten name van Stichting Vrienden van De Herberg, Apeldoorn.

  Wil je eerst overleg over de donatie die je van plan bent te doen aan De Herberg? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met je op.

  Contact