“Versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van De Herberg”

  Onder de naam Visie2025 hebben bestuur en algemeen coördinator het beleidsplan 2022-2025 uitgewerkt.

  Zoals alle organisaties die al langer bestaan heeft ook De Herberg te maken met een aantal veranderingen in de directe omgeving die oproepen tot reflectie op de vraag hoe in de toekomst verder te gaan.

  In 2020 is, voorafgaand aan de aanstelling van een interim coördinator, ook een nieuwe bestuursstructuur gevormd en is het nadenken in gang gezet over een transitie die De Herberg nieuw elan moet geven en bestendig moet maken voor de toekomst. Onderdeel van dit nadenken vormden een tweetal onderzoeken door studenten van de Hogeschool VIAA te Zwolle en Hogeschool Saxion te Enschede naar respectievelijk bezoekerswensen met betrekking tot De Herberg en mogelijke nieuwe activiteiten van De Herberg. Het nadenken en onderzoeken heeft geresulteerd in verschillende ingezette en geplande vernieuwingen.

  In de komende jaren willen wij:

  • Bestaande activiteiten versterken en het aantal activiteiten uitbreiden,
  • Met het werven van nieuwe vrijwilligers de groep vrijwilligers ‘verjongen’,
  • Werken aan deskundigheidsbevordering van vrijwilligers,
  • Versterken en verduurzamen van de organisatie,
  • Werken aan naamsbekendheid, en uitbreiden/versterken netwerken,
  • Verduurzamen van financieringsstromen,
  • Uitbreiden uren beroepskracht/aantrekken 2e beroepskracht

  De Herberg wil bij alles een lerende organisatie zijn, waar ook geleerd kan worden door mensen in opleiding. Er is ruimte voor Hbo en Mbo studenten om hun stage bij ons in te vullen.

  Het volledige beleidsplan “Visie2025” kan je hier downloaden.