Gezocht:

  Een bestuurslid voor Stichting De Herberg Apeldoorn

  De Herberg (voorheen Stichting Citypastoraat) in Apeldoorn heeft als doel het vanuit een christelijke inspiratie op praktische wijze present zijn in Apeldoorn ten behoeve van eenieder die daaraan behoefte heeft, in het bijzonder dak- en thuislozen. De stichting realiseert dit doel al ruim veertig jaar door het organiseren van activiteiten en het bieden van voorzieningen in het inloophuis De Herberg in Apeldoorn aan de Deventerstraat 40.

  Met het oog op ingrijpende veranderingen in de samenleving heeft het bestuur recent de beleidsnota Visie2025 opgesteld.  Onderdeel daarvan is een aantal vernieuwingen in de werkwijze in de komende jaren. Een van die veranderingen betreft intensivering van de betrokkenheid van bestuursleden bij het werk van De Herberg. Door meer mee te denken en ondersteunen van de beroepskrachten op een aantal specifieke aandachtsvelden. In dat verband is ook gekozen voor de uitbreiding van het aantal bestuursleden van vijf naar zeven en een verdere versterking van de deskundigheid in het bestuur op het gebied van juridische aangelegenheden/onderwerpen.

  Wij komen graag in contact met geïnteresseerden die zich in willen zetten als bestuurslid met als aandachtsgebied Juridische aangelegenheden & onderwerpen.

  Van bestuursleden wordt, behalve affiniteit met het werk van De Herberg, de bereidheid verwacht om zo’n tien keer per jaar te vergaderen en zich daarnaast actief in te zetten voor specifieke activiteiten.  Van bestuursleden vragen wij een gemiddelde tijdsbesteding van 2 uur per week voor De Herberg.

  Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met René Wingelaar, voorzitter. Tel. 06 536 75 053 of voorzitter@deherberg-apeldoorn.nl