Welke functie heb je bij De Herberg?

    Ik ben conciërge/huismeester en ik zorg voor de boodschappen. Samen met René en Sjoerd bespreken we het groot onderhoud voor het gebouw, zodat daar in het bestuur besluiten over kunnen worden genomen.