Stichting De Herberg Apeldoorn
  In 1978 is het Inloophuis De Herberg gestart. In 1984 is voor het werk van het inloophuis de Stichting Citypastoraat opgericht, uitgaande van het Beraad van Kerken in Apeldoorn. In 2021 is de naam van de stichting gewijzigd in ‘Stichting De Herberg Apeldoorn’

  Handelsregister/nummer Kamer van Koophandel: 41039708
  Fiscaal nummer: 8094.09.343

  Bankrekening: NL11 INGB 0006 2406 08 ten name van Stichting De Herberg Apeldoorn (v.h. Stichting Citypastoraat), Apeldoorn

  Bestuur
  Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven personen, te weten

  • R. Wingelaar, voorzitter
  • J.J.T.M. Hase, secretaris
  • S.J. Zijlstra, penningmeester
  • B. Stigter, lid
  • M.C.V.M. Luykx, lid
  • vacature (externe communicatie)
  • vacature (juridisch)

  De leden van het bestuur krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

  Algemeen  coördinator
  De Algemeen coördinator heeft een vast dienstverband met de stichting. Zij is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van De Herberg en geeft tevens leiding aan de vrijwilligers. De algemeen coördinator woont als adviseur de vergaderingen bij van het bestuur.

  Algemeen coördinator is mevrouw Moniek Mol-Bijl.

  Jaarverslag
  In het jaarverslag wordt door het bestuur verslag gedaan van de activiteiten over de verslagperiode.

  Jaarverslag 2019
  Jaarverslag 2020
  Jaarverslag 2021

  Huishoudelijk reglement
  Voor de stichting is een huishoudelijk reglement opgesteld.
  Huishoudelijk-reglement Stichting De Herberg

  Onderzoek & stage
  Wij bieden regelmatig een stageplaats of mogelijkheid voor Hbo-onderzoek aan. Heb je interesse om bij De Herberg je stage in te vullen of zou je graag voor ons een onderzoek uitvoeren, neem dan contact op met Moniek Mol.

  Eind 2020/begin 2021 is door Fokke de Wit, student Hbo Theologie, onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van Inloophuis De Herberg voor Apeldoorn. Het volledige rapport is te lezen via de volgende link: Onderzoeksrapport de Herberg Apeldoorn

  ANBI-status
  Stichting De Herberg Apeldoorn is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeven wij geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat nagelaten wordt en komt uw gift dus volledig ten goede aan het werk van De Herberg. Bovendien zijn uw donaties aan De Herberg fiscaal aftrekbaar.

  ANBI-verslag 2020
  ANBI-verslag 2021

  Meer weten over ANBI: klik hier.