Het doel van stichting De Herberg Apeldoorn is vanuit een christelijke inspiratie op praktische wijze present zijn in Apeldoorn ten behoeve van een ieder die daaraan behoefte heeft en in het bijzonder dak- of thuislozen

  De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van activiteiten en het bieden van voorzieningen in De Herberg. Om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van haar doelgroep.

   

  Binnen de wetenschap worden er twee verschillende soorten definities aangehouden ten aanzien van het begrip ‘thuislozen’. De één wijst naar mensen zonder huisvesting en de ander wijst naar mensen met een maatschappelijke en sociale kwetsbaarheid.  Met het benoemen dat wij ons inzetten voor dak- en thuislozen bedoelen wij dat wij ons inzetten voor mensen zonder huisvesting én mensen met maatschappelijke en sociale kwetsbaarheden.

  Het beleid van het bestuur is er op gericht de huidige activiteiten doelgericht te versterken. Daarnaast wil het bestuur nieuwe initiatieven ontwikkelen die passen bij de behoefte van de doelgroep en waarvoor in Apeldoorn en omgeving geen of te beperkte faciliteiten zijn.

  Onze ambitie is dat we mensen met kwetsbaarheden (sociaal, emotioneel, psychisch, fysiek) een plek bieden waar ze zich gekend mogen weten, zich welkom mogen voelen én uitgenodigd mogen voelen om kleine stapjes in de richting van herstel te zetten. In nieuwe activiteiten willen we bezoekers bewuster uitnodigen te groeien in dat wat zij willen en nodig hebben (bijv. zelfbeeld, talenten ontwikkelen, structuur krijgen in het dagprogramma  etc). Wat betreft herstel, gaan we uit van datgene wat haalbaar is. Herstel betekent beter worden. In ons werk vertaalt zich dat in dat iemand zich uitgenodigd voelt om zich te ontwikkelen in balans, veerkracht en levenskunst. Voor de één betekent dit een klein stapje dat groots is en voor de ander betekent dit een grote stap die groots is. De regie hiervan ligt bij de bezoekers, wat wij hiervoor bieden is een cultuur die uitnodigt en -wanneer dit

  Stichting De Herberg Apeldoorn (v.h. Stichting Citypastoraat) is in 1978 opgericht op initiatief van het Apeldoorns Beraad van Kerken.