BRIEFADRES IS ESSENTIEEL ALS JE GEEN VASTE WOON- OF VERBLIJFPLAATS HEBT.

    Briefadreshouders zijn mensen die geen vaste woon- of verblijfadres hebben en bij de burgerlijke gemeente een adres opgeven waardoor men alsnog in aanmerking kan komen voor een uitkering en/of toeslag. Een briefadres aanvragen is vaak een eerste stap om het leven weer enigszins op de rails te krijgen. Wie zijn deze mensen die een briefadres hebben en wat maakte dat zij daarvoor in aanmerking kwamen en welke hindernissen hebben zij te nemen om weer helemaal terug te komen in onze maatschappij? De antwoorden op deze vragen zijn veelzeggend. De woningcrises, relatieproblemen, psychische druk en b.v. schuldenproblematiek zijn belangrijke factoren die maken dat iemand op straat komt te staan. Maar dakloos betekent nog niet werkloos! Meer dan de helft van de mensen die op straat leven hebben (nog) een baan. De vraag is hoelang dit vol te houden is voordat men helemaal wegzakt in een maatschappelijk moeras.

    In een representatief onderzoek in opdracht van het inloophuis de Herberg aan de Deventerstraat in Apeldoorn krijgen deze mensen een gezicht en wordt ook inzichtelijk gemaakt welke hindernissen briefadreshouders hebben te nemen om weer volledig terug te komen in de maatschappij. Inloophuis de Herberg is zelf zo’n briefadres voor ongeveer 73 personen die bij haar staan ingeschreven als briefadreshouder en heeft haar dienstverlening aan deze groep mensen de laatste jaren behoorlijk zien toenemen. In het onderzoek wordt gepleit voor een betere en meer geïntegreerde begeleiding in samenwerking met b.v. de gemeente en andere instanties.

    De Herberg zelf heeft op grond van o.a. dit onderzoek besloten haar spreekuren uit te breiden.

    Het volledige rapport is te lezen via de volgende link: Briefadreshouders persona onderzoek