Samen maken we De Herberg toekomstbestendig!

    Hartelijk dank voor uw toezegging. Uw gift zien wij graag tegemoet op onze bankrekening NL11INGB 0006 2406 08 ten name van Stichting De Herberg Apeldoorn.
    Heeft u een lening toegezegd, dan nemen wij binnenkort contact met u op voor de verdere uitwerking daarvan.

    Met hartelijke groet,
    Namens het bestuur,
    René Wingelaar, voorzitter