Direct Bank Transfer

  (this is a demo site)

  Bank Account Holder Name - This should be your name.
  Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
  Bank City - The City where your bank is located.
  Bank Full Name - The full name of your bank.

  Cheque Payment

  (this is a demo site)

  Send the check to the next Address:

  Charitas
  51 Sherbrooke W., Montreal, QC. Canada, H5Z 4T9.

  (Please mention in the check for which cause you donate).

  Met een (eenmalige) gift draag jij of jullie diaconie ook bij aan ons werk.

  Stichting De Herberg Apeldoorn is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van subsidies en giften.

  Vele Diaconieën in Apeldoorn en de provincie Gelderland dragen jaarlijks bij in de exploitatie van De Herberg. Een vaste toezegging per jaar of vanuit de opbrengst van een collecte.

  Van een enkel fonds en van particulieren mogen wij ook regelmatig een gift ontvangen voor het werk van De Herberg. Particulieren kunnen ook vast donateur worden via de Stichting Vrienden van de Herberg. Elke financiële steun is van wezenlijk belang.

  Wij willen dat er in Apeldoorn WEL plaats is in De Herberg, en ons doel is om dat samen met jou ook zo te houden.

  Stichting De Herberg Apeldoorn is geregistreerd als ANBI-instelling, waarmee je bijdragen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

  De bankrekening van de stichting is NL11 INGB 0006 2406 08 ten name van Stichting De Herberg Apeldoorn (v.h. Stichting Citypastoraat), Apeldoorn